Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KARACTER. Tg

altoos te kenmerken zijn van de verheevenheid der menfchelijke waarde. ■ ■ Deeze twisten zijn eindelijk beilist, door het getuigenis vmi beverwijk , boerhaven en anderen. Men is het eens geworden , met het Jaatfte gevoelen.

Van de vier hoofd temperamenten , bekend onder de naamen van S.mguineus (bloedrijk) , Choloricq Cgslagtig', phlegmaticq (flijmagtig), en atrabilais (zwartgallig) ondervinden wij , dat zij invloed hebben , op de Itarafters der menfchen , b. v.; men vind , dat de bloedrijken goedaartige, maar wraakzugtige , dat Ai galagtigen driftige, doch edelmoedige , dat de phlegmatiquen werkziame en diepdenkende , doch eigenzinnige en dat de zwartgalligen ftantvastige , maar droefgeestige menfchen zijn.

Hoe 't zij 5 dit blijft eene zedelijke waarSeid , dat in de zuiverheid der daaden , de fchoonheid van het karafter bellaat, eene waarheid door cicero bevestigd , daar hij over het geweeten fpreekende , zegt: niets fchijnt mij zoo lofwaardig, dan 't geen zonder hoogmoed , en zonder uilerlijken fchijn , verrigt word; men behoeft, evenwel zijne daaden voor li 2 de

Sluiten