Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERBEELDING 27

kragr, het gewoon bezit eener losfe en ongenadige jeugd, best wapenen ; door zig de wereld vo.meitellen , als het toneel, waarop de goddelijke wij heid, haare almagt en haare wonderen wil vertoonen. De mensch moet er den treurigften rol op fpeelen ; zijne dwaasheden, zijne ondeugden, doen hem allen waare" voorfpoed verbeuren, die nu en dan, a'een aan weinigen naar het goddelijk raadsbefluit , wordt uitgedeeld i dus moet de mensch , die bloot ftaat voor de hcevigheid zijner driften, en de ver. leidingen van zijn hart, dezelve door de reeden leeren temperen, en zig nooit het beste voorllellen; want alle zaaken, hoe fchoon zij ons toefchijnen, hebben altijd iets gevaarlijks, of iets walglijks in. Uiterfle te vermijden, is de beoeffening der verftandigen; zij weeten, dat de beste dingen daar aan onderheevig zijn, en dat een geftadig genot van de grootfte vermaa. ken, ' eindeljk eenen onverwinnelijke afkeer te weege brengt, die al zoo nadeelig is, ais de vuurigheid onzer verlangens. Be middelweg te bewandelen, dit alleen brengt ons op het rechte, en op 't verftandigfle fpoor.

HET

Sluiten