is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

920 REPUBLIEKEN,

verbaasd Haai; bij voerde ze in , onder de oogen

van plato , AR1ST0TELES, XRNOPHOPÏ

en plutarchus, die eenpaarig getuigden, dat tot groote onderneemingen niets meer vereischt wierd, dan moed en geduld.

Strekt het anderen tot genoegen , om de geweldige daaden van magtige heerfchers , die met den fakkel in de hand de wereld als raazenden doorliepen , breed uit te meeten , ons daarenteegen zal het eene we'Iust zijn lijcurgus te verheerlijken , indien hij nier reeds bt,ven allen lof vetheeven is ; en de wijze, waar op hij zijne grootfche wetten, zoo onverbeeterlijk als onnavo'gbaar , invoerde , aanteflippen , zal ons de aangenaamfle tijdkorting verfchaffen.

Men verbeelde zig, dat toen lijcukous zijne nieuwe wetten invoerde , de Jongelingfchap te Sparta zig in allerhande ontugt fchandeiijk verliep ; dat de vrouwen hunne eer en kuisheid veil gaven , en dat eene onbepaalde losbandigheid en veragting voor godsdienst en wetten in alle de Handen was ingedrongen: en men bedenke dan ook tevens , dat de wet* ten van lijcur gus bij uittrek geflreng waaren,