Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen Exemplaren zullen voor echt gehouden wor. den, dan die door den Secretaris van deu Stadt

Stkouwburg onderteekend zyu.

Sluiten