Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP EEN BLAD PAPIER. 31

Als een teedre rys te buigen,

Voor een' kundig' hovenier, Kan men 't kragt en wysheid fchenken,

Schryvers, als uw blank papier, 't Kan, geleerd, weêr andren leeren,

Even als 't befchreven blad : Nogthans laat men kinderharten,

Of men inkt noch pennen hadd'. 't Kokerijen wordt fraai omhangen :

Lintjens, loovers, klatergoud, Doen zelfs meenig' watertanden

Naar een fpysjen zonder zout. Kostlyk, fmaaklyk toebereiden,

Leertge uw dochterlyke jeugd, Zwakke moeders ! pryst en wyst haar

Beter voedfel, dat der deugd. Ziet uw kroost, en meet zyn waarde

Af naar die der edle ziel, Wie het grootst gefchenk des Scheppers,

De eeuwigheid te beurte viel. Vaders, die, op koopkantooren,

Yvert voor uw waard gezin, Deugdzaam kroost- zy, by *t bereeknen Van uw winst, uw best gewin.

Ou-

Sluiten