is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 CUPIDO HERSCHAPEN IN EEN' VLINDER.

„ 'k Vergeef u, Cupido ,

„ Maar 't ftrekke u ter leer,

Ontfteek dus nadeezen

„ Myn gramfchap niet weêr. „ Herneem uw gedaante. —"

Straks zag men zyn' fchicht Vervangen den angel;

Doch 't dartele wicht Behield beï zyn wiekjens,

Zyn misdaad ten loon ; Sinds ziet men fteeds vlugtig

Den meester der goön, Gelyk aan een' vlinder,

Zo fnel en zo licht, Doorklieven de wolken,

En foms met een' fchicht Doorgrieven de harten,

Schoon 't wichtjen terftond Weêr vlied van den boezem,

Zo even doorwond.

Vry naar het Fransch van den abt, daarna cardinaal de bernis. Stellcnbos, aan Cabê de Goide Hoop, io Sept. 1800.

£. DS FLINES.