is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai7 )

Het vervaardigen van dezen brief was het laatfte werk der Conventie, welke daar op nog den zelfden dag van een fcheidde 0), en het gene verder te verrigten ftond aan het Congres, overliet. Hier werd de nieuwe Conftitutie zeer wel ontvangen, en de meerderheid der Leden toonde zig genegen, om dezelve met melding van hunne goedkeuring aan de byzondere Staten over te zenden, toen de Heer Richard Henry Lee, gedelegeerde uit Virginie, welke met zyne Landsgenoten Raudolph en Mafon in de zelfde begrippen fchynt geftaan te hebben, voorfloeg om eenige verbeteringen, die by tevens opgaf (O, te gelyk met die Conftitutie aan de Staten te doen toekomen, met byvoeging van de namen der genen die voor *of tegen dezelven hadden geftemd (ju) : en

fchoon

(j-) Chronicle, p. 5. in The Amer. Mufeum, vol. II.

(f) Wy deelen deze voorgeflagen verbeteringen hier niet mede, nadien hec voornaamfte van derzelver inhoud, althans dat gene, welk voor onze Lezers van belang kan geagt worden, in 't vervolg, wanneer wy de verdienden der nieuwe Conftitutie,te overwegen hebben, nog zal moeten voorkomen.

(u) Dit opteekenen van de byzondere ftemmen der Leden, wanneer dit door fommigen gevorderd wordt, is in O 5 vele