is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglijke staaten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$2 < >

TWEEDE HOOFDDEEL. TWEEDE AFDEELING. Luitenant-Gouverneur.

Art. I.

Daar zal jaarlijks een Luitenant-Gouverneur van 't Gemeenebest van MasfachufettsBay, wiens tytel zijn genade zal wezen, verkooren worden, en die in 't fr.uk van godsdienst , eigendom en verblijf in' het Gemeenebest , dezelfde vereischten met den Gouverneur zal moeten hebben : — en de dag en wijze zijner verkiezing , ook de vereischten der Verkiezers, zullen dezelfde zijn, welke in de verkiezing der Gouverneurs gevorderd worden. Het overzenden der ftemmen voor de. zen Amptenaar en de bekendmaaking van deszelfs verkiezing zullen op dezelfde wijze gefchieden : en, indien 'er niemand wordt gevonden , die de meerderheid der overgezonden ftemmen heeft, dan zal de vacante plaats vervuld worden door den Senaat en de Kamer der Reprefentanten, op dezelfde wijze als de Gouverneur wordt verkooren, in gevalle 'er niemand van 't Volk de meerderheid der ftemmen hebbe om Gouverneur te zijn.