is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglijke staaten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï66, *([ i^r >

44 Afdeeling.

Dat geen gedeelte dezer Conftitutie veranderd worde zonder voorafgaande kennisgeeving van negentig dagen; ook zal geen gedeelte van dezelve mogen verwisfeld worden zonder toeftemming der meerderheid van de Leden van den Raad en Kamer der Reprefentanten.

45 Afdeeling.

Dat noch de Raad noch de Kamer der Reprefentanten tot de verkiezing van eenen Gouverneur en Luitenant-Gouverneur zullen treeden , tenzij de meerderheid der beide Kameren tegenwoordig zij.

Gedaan in de Raadkamer den i yden dag van Maart 1778.

Toegeftemd,

RAWEINS LOWNDES.

Hu gh Rutled ge, Spreeker.

Van den Wetgeevenden Raad.

i

Thomas Bee, Spreeker Van de Algemeene Vergadering.

In de Algemeene Vergadering den ipden dag van Maart 1778.

Bekend gemaakt door ordre der Kamer,

Peter Timothy C. G. A.

GE-