Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dezelfde wijze is men ook overeengekomen , dat die zelve vrijheid uitgeftrekt zal worden tot de perfoonen die aan boord van een Schip zullen zijn, met dit effect, dat fchoon zij Vijanden van beide of eene der Partijen zijn , zij nogtans van't boord van een vrij Schip niet zullen mogen geligt worden, tenzij Soldaaten en in wcrkelijken dienst van den Vijand zijnde.

XXIII.

De vrijheid van Scheepvaart en Koophandel zal zig uitftrekken tot alle foorten van Koopmanfchappen , alleen uitgezonderd , die, dewelke onder den naam van Contrabanden bekend zijn, en onder dezen naam van Contrabanden ofte verboodene Goederen zullen alleen begreepen zijn: Wapenen, Kanon, Bomben, met hare Fufecs en andere zaaken daar toebehoorende ; Kanonkogels , Buskruid , Lont, Degens, Lanfen, Speeren, Heibaarden, Mortieren, Petarden, Granaaten, Salpeter, Musketten , Musketkogels, Beukelaars, Helmetten , Borstpiaaten, Maliënkolders en dergelijke foorten van Wapenen, gefchikt om Soldaaten te wapenen ; Vorkctflokken , Draagbanden , Paarden met hunne toerustingen en alle andere oorlogsïnftrumenten hoe genaamd. Deze navolgende Koopmanfchappen zullen niet onder Contrabande of verboodene Goederen gerekend worden ; te weeten , alle foorten van Lakenen en alle andere Manufactuuren van wol gemaakt; Vlas, Zijde, Katoen of eenige andere Stoffen hoe genaamd ; alle foorten van Kleeding , gelijk de foortcn der' Goederen waar van die gemaakt worden ; Goud

cn

Sluiten