Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23*

en Zilver, zoo wel gemunt als ongemunt, Tin, Ijzer, Koper, Mesiing, Kooien; gelijk ook Tarwe , Gerste en alle andere foorten van Graanen ofte Peulvrugten , Tabak; gelijk ook alle foorten van Specerijen, gezouten en

ferookt Vleesch , gezouten'Visch, Kaas en oter, Bier, Oliën en Wijnen, Suikers en alle foorten van Zouten , en in 't gemeen allen Leeftogt welke tot voeding van 't Menschdom en onderhoud des levens noodig is; verder, alle foorten van Katoen, Hennep, Vlas, Teer, Pik, Touwerk , Kabels, Zijlen en Zijldoek, Ankers en gedeelten van Ankers, ook Scheepsmasten, Deelen, Planken en Balken van alle foorten van Boomen ; en alle andere zaaken die tot het bouwen of herftcllen van Schepen noodig zijn, ook alle andere Goederen van wat benaarning, zoolang die niet bewerkt zijn tof de gedaante van eenig Inftrument of zaak ten oorlog toebereid, hetzij te Water of te Land, zullen onder Contrabanden niet bc-greepcn. worden , veel minder die , dewelke reets tot andere gebruiken bewerkt en opgemaakt zijn; alle welke geheel en al voor vrije Goederen zullen gehouden worden : gelijk ook alle andere Goederen en Koopmanfchappen, die niet begreepen of in 't bijzonder genoemd zijn in de voorgaande optelling van Contrabande Goederen, zoo dat zij zullen mogen gevoerd en vervoerd worden, op eene allervrijfle wijze door de Onderdaanen der beide Geconfedereerde, zelfs naar Plaatfen den Vijand toebehoorende, alleen zoodanige Steden en Plaatfen uitgezonderd , die ten zeiven tijd belegerd, geblokkeerd of ingeflooten zijn. «

XXIV.

Sluiten