Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

237

XXIV.

Ten einde alle ongenoegens en twisten mogen vermijd en voorgekomen worden , zoo aan de een als andere zijde, is men overeengekomen, dat ingeval een der beide Partijen in Oorlog zal gewikkeld zijn , de Schepen en Vaartuigen, behoorende aan de Onderdaanen of Volken van de andere Geallieerden, voorzien moeten zijn met Zeebrieven of Paspoorten, uitdrukkende den Naam, eigendom en Groote van het Schip, gelijk ook den Naam en de Woonplaats van den Schipper of Commandant van het gezegde Schip opdat daar door kome te blijken dat het Schip wezenlijk en waarlijk behoore aan de Onderdaanen van eene der Partijen , welk Paspoort opgemaakt en gegeeven zal worden , in die forme, als aan dit Traótaat zal gevoegd zijn; zij zullen ook jaarlijks ingetrokken worden, dat is, indien het Schip naar huis keert binnen dat loopende jaar; men is ook overeengekomen dat Schepen , gelaaden zijnde, voorzien moeten zijn niet alleen met de bovengenoemde Paspoorten maar ook met Certificaten, de bijzonderheden der Laading inhoudende, de Plaats van waar het Schip af zeilt ,, en waar naar toe het gedestilleerd is opdat het dus kenbaar worde of eenige verboodene of Contrabande Goederen aan Boord van het zelve zijn; welke Certificaten in de gewoonelijke form uitgevaardigd zullen worden door dc Officieren van de Plaats van waar het Schip af zal zeilen ; en indien iemand het dienflig of noodig zal oordeelen in de gezegde Certificaten , den perfoon te melden aan wien de aan Boord zijnde

Goe-

Sluiten