Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX.

En óm den Koophandel die de Onderdaanen der Vereenigde Staaten met Frankrijk mogen hebben, nog meerder te begunstigen en te facilitaeren , zoo is de Koning gewillig , hun in Europa eene of meer vrije Havenen toetellaan, alwaar zij de Voortbrengfelen en Koopmanfchappen der dertien Vereenigde Staaten mogen invoeren en'er over befchikken: en zijne Majefleit wil ook ftandvastig blijven vergunnen aan de Onderdaanen der gezegde Vereenigde Staaten, de vrije Havenen die voor hun in de Franfche Eilanden geopend zijn, van alle welke vrije Havenen de Onderdaanen der genoemde Vereenigde Staaten het genot zullen hebben, overeenkomstig die Reglementen die daar toe betrekking hebben.

XXX.

Het tegenswoordig Tr claat zal wederzijds geratificeerd worden, en de Ratificatiën , zullen, binnen zes maanden of vroeger, indien mogelijk, uitgewisfeld wordert.

Ter Oir kon de van dit hebben de Refpeclive Plenipotentiarisfen de bovenftaande Artykeien zoo in de Franfche als Engelfche Taaien getekend: des niet tegenftaande verklaarende , dat dit tegenwoordig Traclaat ook oorfprongelijk ontworpen en in de Franfche Taal geconcludeerd was , en zij hebben daar aan hunne Zegels gehangen.

Ge-

Sluiten