Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «8 >

imposten van geheven worden , van de onderfcheiden. Departementen, met fpecificatie der onderfcheiden Steden, Dorpen of Gehugten , te bekomen; met opgave van de lasten, welke daar van geheven' of betaald worden, mitsgaders van de waarde van elk reël effect., zo als het daar ter plaatze geëftimeerd of verkogt is — en zal zij daar naar vergelijken eensdeels of de lasten , naar waarde der effecten , op een egalen voet geheven worden ; en anderdeels of de opgegeeven lasten en middelen toereikende zijn, om daar uit de gepetioneerde foramen te vinden; en ten derden: in hoe verre dezelve, elk afzonderlijk, zouden behooren verhoogd, of kunnen verminderd worden, het zij tot bekoming of toereikendheid der benoodigde fomme, of tot egaliteit der belastingen.

In ieder [Departement zal één of meer generaale Ontvangers worden aangefteld, welke iedere maand den ftaat van ontvang en uitgave van hunne Kasfe aan de Commisfie tot de generaale Financie zal moeten overzenden, met fpecificatie der Ordonnantiën van hunne uitgaven.

Ook zullen zij een dergelijke Maandftaat aan het Departementaal Bewind moeten opgeeven , en daar in fpecificeeren hun ontvangst van ieder Artijkel der generaale Lasten en Middelen en van wie ontvangen.

Alle de fpeciaale Collecteurs, Gaarders of Keffers der Gemeenemiddelen en Lasten, zullen van tijd tot tijd, in zo veele termijnen als de Wetgeevende Magt, of de Commisfie van Financie zal ordonneeren; ten Comptoire van den Ontvanger hunne gezamelde gelden moeten leveren, tegen behoorlijke quitantiën, het zij van de geheele fom-van elk Artijkel, of in mindering derzelve; en in cas van verzuim

Sluiten