is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 212 5

ftand houden, tot dat de door haar op nieuw gevorra* de of verbeterde Conftitutie en -wetten door het volk zijn ïangenoomen.

Ten derde, die Nationaale Conventie moet geheel geen inzage hebben op de uitvoerende magt, want even daar door zou zij zich een overwinnend gezag kunnen aanmatigen, tot het doen uitvoeren van befluiten, welke niets gemeens hadden met de vestiging eener nieuwe Conftitutie, en het fcheppen van nieuwe wetten.

Z\j mqet dus onzes bedunkens beftaan uit eene vergadering van kundige, welmeenende, braave mannen, die alles goeds, doch niets kwaads kunnen uitvoeren. — die in ftaat zijn, om aan het volk eene verbeterde Confiitutie, gegrond op de welvaard deezer Republiek, voorteftellen.

Dit weekblad is te bekomen: te Amfterdam bij Schalenkampi Rotterdam D. Vis, Haarlem Bohn, Leiden Onnekink, s'Hage Leeuvejtyn,Delft Roelofswaart, Schiedam Swsi'n, Gouda Buma&. Comt Oormcbem van der Wal, Dordrecht Blusfe' en Zoon, Wo-rdea laling Bodengraverr Meijer, Heusden Hagedoom , Yslelfliin Oost. l'fZ'. Lterdam "°'f»aS'l' Hoorn Vermande, Alkmaar Hand, Enk. huizen traux, Sneek Branstna,Middelburg Keel, Vlisfingen Maersnan * Zirkzee van den Thoorn , Nijmegen van Campen, Arnhem ïlfjay XBw,jB2 /'"'ijere, Wageniagen We,fils Meppeld Voogd, 2utphen Eldik, Eindhooven van Leerfum, Leeuwaarden

Zta'%G?enm£Za Doekem^ Zwolle CUm!nt- Deventer Karsfin, berg. Breda van Bergen, Bergopzoom van Riemsdijk en Bronkhorst.

Sr«/de?be/g du Bois' 's Boscl1 Wei' rieweg en Zoon, Ame£ foort Blankenberg, en te Utrecht bij nww-*

Diyveekbh^ j^-rd s'weeklijks uitgegeeven te Utrecht