is toegevoegd aan uw favorieten.

Staetsstukken uit de pen van m{r.} Johan de Witt, in leven raedpensionaris van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS DE ACTE VAN SECLUSIE. IC?

Waer mede dan haer Edele Groot Mog. haer verfeeckert houden volkomentlijck ende ten overvloet geaftrüeert, ende klaerlijck vertoont te hebben, dat in derfelver vermogen is gheweest, de voorgeroerde Acte van feclufie te pasferen, 't fij dat de faecke in abftrac' ta, ofte wel met relatie tot de Republijqke van Engelandt werde geconfidereert.