is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets zakelyks voor Utrechts burgeren. In vijf stukken met het aanhangzel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

gaard ingediend zynde navolgend fchriftelyk raport, wegens de uitvoeringe van deizelver commisfie aan Z. D, Hoogh. luidende als volgd :

Edele Achtbabe Heeren !

De Heeren Burgermeefter van Beek van Dykveid, en Oud Burgermeefter Loten, Verbeek en van den Bogaard, benevens den oudften Secretaris dezer Stads Politie , by refolutien van den u , 12 , en 15. Augustus laastleden, verzocht en gecommitteerd zynde om eene Misfive van U Ed. Achtb. aan zyne Doorl. Hoogh. den Heere Prinfe Erfftadhouder, nopens het niet vragen van recommandatien over te brengen en ter hand te ftellen , hebben de eere U Ed. Achtb. te raporteren. Dat zy benevens den Secretaris de Ruever , met een dezer Stads Boden op Zondag den 17. dezer maand Auguftus in een Jacht van Hun Ed# Mog. zig hebben begeven na 's Hage, en aldaar des avonds gearriveerd zynde hun intrek genqinen hebben in 't groot Keizers Hof.

Dat zy Heeren Gccommitteerdens des anderendaags op den middag omtrend een uur, met twee kqetzen zyn gereden na het Huis in V Bosch, en daar gekomen zynde, door den Secretaris de Ruever hebben gedaan vragen eene particuliere audiëntie by Z. D. Hoogh. ter aflegginge van eene Commisfie van wegen de Stad Utrecht. Dat die audiëntie aan Hun Heeren Gccommitteerdens verleend, en zy door Z. D. Hoogh. gerecipieerd zynde, de Heer Burger, meefter van Beek van Dykveid, eene korte ouverture heeft gedaan van de Commisfie op Hun Heeren gedecerneerd.

B 4 Waar