is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets zakelyks voor Utrechts burgeren, bevattende de vijfde, sesde, sevende en achtste stukken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 215 )

floten, niet tegenftaande dit ftuk in handen van veele particulieren is.

XII. Het poinêl der fubmisfie door Partyen van differenten, ontflaande onder de drie Leeden van Staat; een zo natabel ftuk, waar aan de Stad zo veel gelegen ligt, om zich te bewaaren tegen alle gedwongen fubmisfie derzelve.

Noch veele poinften zoude men hier kunnen byvoegen, doch deeze zullen tot het oogmerk genoeg zyn.

Zulke notabele ftukken , als de negen eerften, en het elfde point zyn, maar met ftilzwygen voorby te gaan, is tegens de intentie der Borgery: die wel (voornamelyk 011zes bedunkens) om de acht eerften by haare Remonftrantie, die feparatie, alvorens duidelyk verzocht heeft.

Het voorby gaan derzelver , ftryd ook tegen de meening der vragen , door den Heer van den Boogaard voorgefteld.

Die Heer verzoekt vooral (om'dat de Burgery naieverig is van haare Rechten,) op de befwaren de intentie van den Raad te mogen weten, wat al, wat niet in de Commisfie mag behandelen ; En zo zyn Ed. niet decifief antwoord daarop ontvangt, maar zelvs dit moet decideeren, als wel fchynt te volgen uit de perioden „ zoortgelyke meer" wat

diergelyke -poinften meer zyn. Item meer zoortgelyke

poinften. Als dan blyvt zyn Ed. in dezelve verlegenheid , of die vragen niet waren gedaan, vooral omtrent de agt eerfte ftukken, en de Heeren zyn in die Commisfie, nergens O 5 meer-