Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"4 i \

fcmmen mededelen, dan weet ik zeker, S Heyer in R^and onder het gezag van 4en Ifa. K dan hier onder de vorige Overheerfcbers^pud* fee'efd hebben, die onder het motto van vrijhei ,m feiikheid, dagelijks de fchreeuwenfte onrechtvwrd^ fi »,i oefenden - het achthaar volk yerfmaaddep, S een hoop banqueroutiers, lichcmisfen en beroof fnapen begunnigden, welke men overal het hoogfte toord hoorde voeren, Hout op het voorrecht, 't welk Si genoten , om alleen toegang en vertrouwen viatin W? die genen, welke de teugels van het Beftw

* Dentro£eazaaekn; daar het nu maar op aan

Is de keuze van het wetgevend ligchaam, welke pj>

den 10 Tulii aanftaande zal plaats hebben.

^ Indien het volk dan niet wijs is, en geen onder.

fcheid maakt tusfchen de ware en de ^öimvrjen^erj

des Vaderlands, en zijne aandagt niet enkeld bepaald

op ee liikheid en kunde, dan zijn wij verloren, en

1 zullen alle de pogingen der beste^.deriande»,

om het land op den oever van zijnen ondergang te

behouden, geheel vrugteloos zijn. ■=■>.

Hoe men ook over de toeftand des Vaderlands moge denken, dit is zeker, dat de zaken door de onderJcheide fchokken en andere bijkomende omftandrgheden verre, ja zeer verre verlopen zijn, dat er eene meer dan gewone kunde zal gevorderd worde, pm Sve terecht te brengen, en dat hec de zaak van iede burger, hoe eerlijk hij ook op zich zelven wezen moge, niet is, om zulk eenen diep vervallen

^wft zal'ef'niet een fermiteit en ftandvastigheid vaa noden zijn, om de Conftitutie, door het volk aange* men ' onde'r zoo vele partijfchappen, tot ftand te brengen en ied<K overeenkamftig denver voorfchnft reche

Sluiten