Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3 )

waarom het ook aan my ftaan zal, of ik u gehoorzamen wil dan niet.

Julia.

Dan kunt gy

het laten.

Fredrik.

Dat zoude u ook wel overkomen

konnen. Ook geeneenen appel?geen

ktrfen"? geen pruimen?

Julia.

Geen appels, geen kerfen of pruimen, neen, niets van die natuur.

Fredrik.

Ha! (hy krabt zyne oren.') dan

ga ik na de kas. ( heen gaande,) Gy

had het Mama wel in geheugen konnen brengen. Byaldien gy nu nog wat lekkers voor my had, dan zoude ik u de eer aangedaan hebben van na uwe wyze leiTen te horen, terwyl ik inmiddels nog wat goeds te kauwen kreeg.

Julia.

Nu, kom dan een»

B 4 hier

Sluiten