Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

Die twee zal ik bewaren; (zy krygt een Jlukje papier uit haar zak, en wind'er dezehen in. ) dat 's goed voor morgen: want ik heb Mama wel horen zeggen, 't is beter tweemalen een lekkeren mond vol, dan in ééne keer te veel, en daar na niet met a^ C zy gaat al voort met het openen der potten.)

Hier weder ingeleide vrugten:

Aalbeflên ,• kerfen; wel ik wou' Dat daar geen kwaad van ftond te dugten! Of 'k ook die potjes leêgen zou? Terwyl zy bezig is met van alles wat te proeven, bootjl Fredrik alle hare gebaarden na; fluit, zo dra zy uitgezongen heeft, de kas digt, en baalt ér den fleutel uit. Fredrik.

Ziet zo, dat's mooi betrapt! Uwe

onderdanige dienaar Mevrouw Profesforin ! Ha! gy zyt buiten twyffel een goed voorbeeld voor my, om my eenige zedeleflèn voor te preeken: en dan heb ik u flegts te volgen, niec waar?

Juli a. Wat gekheid is dat nu we-

Sluiten