is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

Irene, als een Irene zagen wy haar

digt by het fchuitje zwemmen; doch van den jongen Heer willen wy toen nog niets. Daar op komt Stoffel met een vaart na den wal lopen, en fpringt, perdaf als een Endepul , van boven neêr in de plomp. Wy al ons beft de trappen af, en één, twee, drie na de gragt. Toen itond de jonge Heer daar reeds zo nat als een kat op den wal, en eer wy 'er nog by waren kwam onze kiene dolfyn, (zohietdatding, niet waar?) met zyne Irenp, die hem als een klits aan den hals hing, aan land. Hare rokken, en vooral haar hoepelrok, (tonden op het water zo wyd uitgefpreid, dat zy wel een Pauw geleek, die te pronken ftaat.

De Hr. Groenendaal.

Gy maakt

al vry zeldzame vergelykingen. Maar, hoe ging het toen verder, en waar zyn ze nu ?

Jan.

Zy (tonden te bibberen, dac hen de tanden klapperdennen gingen met Chrifliaan in huis. Zy zullen nu waarfchynlyk wel op het droge land gebragc worden.

De