Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEMOEDIGING,

AAN EENE TREURIGE

M O E D E Rj

VERKWYNENDE OVER HET AFSTERVEN

VAN HAREN

ZOON.

Zal myn vrindin dan altoos klagen,

En , onder mateloos getraan, De hand, die, na zy heeft geflagen ,

Ook weder zalven kan , weêrftaan ? Zal iets haar fmartlyk lot verzagten, Zo lang zy noch , met volle krachten,

Het wee van 't lydend hart vermeert? Zo zy, door wanhoop voortgedreven, Noch ieder drop, die troost kan geven,

Van uit den kelk des jammers weert ?

Myn

Sluiten