is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEIGERENDE HERDERIN. 103

HERDERIN.

'k Gun uw' vader al zyn' fchat. Zou myn borst om meerder zwoegen?

'k Heb het best dat de aard' bevat: Met myn kudde , 't vergenoegen.

HERDER.

Ach ! gy blyft, ó herderin ! Mikons liefdezorg verachten?

Mag myne ongeveinsde min Dan geen troost van u verwachten ?

HERDERIN.

'k Blyf met een' ftandvasten zin Al uw zotgeklap verachten.

Klaag aan de echo flechts uw min: Daar, daar kunt gy troost verwachten.

P. J. HERON.

G 4