Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrag van onze Regenten te bedillen , of hun in hunnen handel, of befluiten voortuit te loopen. Laat ons als Andotalen, en Stillen in den Landen te vreede zyn met onzen Wettige Overheid, in hoopcn, die zullen ieder , zoo in Regering als Burgerftaat volgens de gevestigde Wetten en Rechten maintineeren, en vooral zorgen tegens het verder invoeren van zorgelyke Nieuwigheden.

VROOMAART.

Ik hoop, ja, en twyfel er ook niet aan; maar Vriend, h )e gaat het met onze Komenyman?

GOEDHART.

Dat Valfarisje met zyn Judas Bakkesje, nu hy zyn rol zoo afgefpeek heefc, dat elk Inwooner hem met veragting aanziet, en verfoeit ! en dus by elk gehaat is, gaat buiten de Stad woonen; maar ik beklaag die arme Meid die hem befchuldigt, dat hy Vader is van een jong Schepfeltje, dat zy onlangs ter waerelt gebragt heeft. Myn tyd kort op, ik zal uw dat geheele Geval, en meer Staaltjes van dat Sociniaans Dichtertje, by een nader gefprek vertelle.

VROOMAART.

Ja, dan zal ik uw de Hiftorie van de Geleerde Schanslooper

ook verhalen , want durft men in i Kroegen, onder het faveur van een ' Borrel 's Lands en Stads Regenten beöordeelen en lasteren, waarom zoude wy dan niet in een Burger Gefprek, de feilen van onze MedeBurgers mogen beöordeelen?

! GOEDHART;

Wel dat meen ik ook; die KroegPatriotten hebben de weg gebaanc, wy zullen ze volgen: dog vooral zorgen, dat men niet gelyk zy, ons met loogens en lasteren ophouden. Maar Vriend, dan moeten wy van meet af beginne, en vooral moeten wy dan de Hiftorie van de Beurs, en het mishandelen van den Ouden Van der Ven, cn het brutaal Gedrag van al die Knapen, öiej daar toe den Gebraden Haan gefpeelt hebbjn, vertellen: want dat Geval heb ik als de cerfte Bron van alle Onlusten en Burgertwisten befchouwt.

VROOMAART.

Dat zal ik doen, die braven reiden Man, is een Vrient van rhy; maar laat hy zig getrooften met de woorden van David:

Laat toch hit kwaad der Goddeloozen

Een einde nemen , ftraf de Bonzen;

Maar fterk uw Volk, dat huif behoeft,

Gy y die elks hart en nieree proeft.

GOEDHART.

En A. de Soete word zoo bezorgt eenige brave Burger Vrouwe die een. potje hadde , waar voor zy 's jaarlyks eens uitryde gingen, hebben 'er dat aan opgeöffert , en leggen met

Sluiten