Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR KINDEREN. 27

De honger, dien ik zelden mis, . Doet mij veel grager eeten , Dan of ik aan een konings disch , Waar' dag aan dag gezeten,

»k Heb dikwijls water uit een bron Met meerder fmaaks gedronken,

Dan ooit de wijn mij geven kon , Bij bekers ingefchonken.

Ln is de dag voorbijgegaan,

Zie ik den avond rijzen , Dan hef ik eens een liedjen aan

Om mijnen God te prijzen.

Nu lieve kinders leef als ik;

Verblijdt u in Gods zegen ! Zeg', dankend ieder oogenbliK,

Wat heb ik veel gekregen'.

Welk een lief en aardig liedje!

Hoe behaagt en treft het mij! Moit ik leeren zoo te leven,

Vergenoegde man , als gij.

Sluiten