Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•<r » >

Ouders, eeten en drinken ? -

Vader. Neen, Kind! — de meeste Vogelen welke hunne Vleugelen, moeten gebruiken, om hun voedzel,' hier en daar, te zoeken , moeten, jong zijnde, door hunne Ouders gevoed worden , tot zij zich, op hunne krachten, genoegzaam, kunnen vertrouwen; en deze Diertjens, komen ook naakt uit de Eieren en zijn negen dagen geheel blind , gevolglijk hebben zij zoo veel natuurlijke voorrechten niet, dan de Kippen, Kalkoenen, Zwaanen , Ganzen, Eenden, enz. — Maar, God, hun Schepper, heeft echter zoo veel voorrecht , aan deze Diertjens gegeeven , dat hoe teder zij ook weezen mogen, zij zich terftond kunnen oprigten, om het voedzel, van hunne Ouders, te kunnen ontvangen; zoo dat zij, in drie weeken tijds, volkomen infhtat zijn, om 'er zelve op uit te gaan. — Dan de Visfchenr en de Infecten, hebben nog veel grooter natuurlijke voorrechten, en wel bijzonder, de meeste Visfehen; want zoo dra die geworpen zijn of het leven ontvangen, vinden zij, dadelijk, alles wat zij noodig hebben , voor hun»

Sluiten