is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beloofde geschenk, of Belangrijke lessen, voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦d 60 >

niet te verbergen; want het geringfte kan dikwijls, door Gods zegen, de gelukkigfte gevolgen hebben. — En dit zal u dan hier

Ten derden , leeren: dat het geene men eerst, hoe gering het ook weezen moog, als nuttig en dienstbaar heeft aangezien , daar na, bij eene ruimer bedeeling, niet verachten moet. — Dit toch hieldt de arme Weduwe in het oog. — Zij- had den geringen raad van haar Kind , en het weinige Gras, als een goed hulpmiddel, tot ffilling voor haare eerfte droefheid, beproefd; en nu zij, bij toeval, eenigzints ruimer bedeeld was, bleef zij aan haaren moeilijken arbeid, en zocht daar uit, dat weinige voordeel te trekken, 't welk zij, te vooren, zich daar van beloofd had; — dit toch is een waar kenmerk van dankbaarheid', dat men het minderdeel, zoo waerdig acht, als het meerderdeel, wijl het meerderdeel niet zelden, een

voordbrengfel is, van het minderdeel. ■

Maar, nu kunt gij eindelijk en

E 3 Ten