Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

PUBLICATIE.

S|»E Gedeputeerde STAA«Hf^P* ISl TEN des Qu ar fiers van

jÊ' Nymegen, doen te wee-

Dat , om, foo veel mogelyk weg te neemen, alle liftige vonden, welke dagelyks tot nadeel van 's Quar fiers Impost op de Gebrande Wynen en Water'en, ten f latten lande worden in 't werk gefteld, Haar Edele Mogende tot Interpretatie van'sQuartiers Ordonnantie goedgevonden hebben,, dat alle Ingefetenen, Eygenaars of Bruykers van Landeryen, zullen verpligt wefen, om, ingevalle op haar Land gefraudeerde Gedijii I/eerde Wateren of Wynen gevonden A wor-

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Vorz. Plakkaten

a 100 Nft 29

Sluiten