Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n HET ATHEENSCHE VOLK,

Hij keert; maar ziet den ftorm niet groeien,

Die zich verzamelt op zijn hoofd. Hij hoort de winden nog niet loeien,

Wier kracht hem van zijn erf berooft. HÜ moet zijn vaderland verlaten; Hij ziet zich van Athene haten ,

Daar 't hem met ballingfchap vergeld. Hij moet zich andre vrinden zoeken; Hij ziet zich van zijn volk vervloeken ..,

Gij zijt miskend , doorluchte held!

De (lorm verkeert in zagte winden.

Hij word weldra betreurd. Een god Doet hem Athene wedervinden.

Hij dankt de goden voor zijn iotl Hij kan de vrede flraks bewerken, En Lacedaemons haat beperken,

Verzoent twee lieden , die weleer Altijd in oorlog moesten leven ; Hij ken zijn volk de vrede geven,

Bij 'f buigt zich voor zijn' redder neer!

't Volk

Sluiten