Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

PUBLICATIE,

^^w^^^ie Gedeputeerde Sta aten iPw^rS IS ^es Quart^ers van Nymegen

JmF doen te weeten: J||[Jg^|r* Dat de tydelyke Monopolisten over't diftrict des Nymeegfche Comptoirs, by Request aan Haar Edele Mogende hebben te kennen gegeven,

Dat de Ingefetenen , voornaamlyk des Ampts Overbetuwe, fcheenen te zyn in die gedagten, als of het geoorloofd zoude wefen, wanneer fy buicen het Dorp of Kerfpel, waar fy woonagtig zyn , het fy by Kerkgang of by andere gelegenheden, hun bevinden op plaatfen onder 't Comptoir der Supplianten , alwaar de Gebrande Waters tot eene lagere of minder prys, dan ^ ter plaatfe van haare woonfteden, verkogt worden , alzulke Gebrande Waters van daar mede

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Vorz. Plakkaten

alOO No. 31

Sluiten