Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s2 )

eenige duifterheid bevonden moote worden, gelyk mede HAAR EDELE-MOGENDE aan zig ten allen tyden voorbehouden de vermeerderingvermindering of verandering defer Ordonnantie.

En ten einde niemand van het geene voorf. eenige ignorantie hebbe te praetenderen, zal defe worden gedrukt, en aiorome in den Quartiere gepubliceert en geaffigeert ter plaatfe daar men gewoon is publicatie en affixie te doen.

Aldus gedaan en gearresteert ter Camere van HAAR EDELE MOGENDE binnen Nymegen den 16 April 1794.

Ter Ordonm van HAAR EDELE MOGENDE.

J. V. LEEUWEN.

Sluiten