Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ambachte, ende metten Schoute aldaer op den Dijck by dier fchieringe blijven fullen, * ende dien Dijck doen maken ghelijck onfe hooghe Hiemrade dat ghekeurt fullen hebben by horen eede, ende daer fullen fy horen koft afhebben van den ghenen dien die Dijck toebehooren, Des fullen onfe Dijck grave met onfen hoogen Hiemraden. hoir nafchouwe daer op houden, ende waert dat dan die Dijck niet ghemaeckt en waer na der keure voorfz, dat foude onfe Dijck-grave verhalen aen den Schoute ende aen den Hiemraden die dien Dijck op genomen hadden, ende dat fouden fy beteren by den hoogen Heemrade,

Item, fal elck Ambachts-H eer in den fijnen IX. onfen Dijck-grave die boeten op legghen om fijnen derden Penninck, ende die fullen fy weder in winnen t' eynden den viertienften dage na dat fy die gepant hebben, twee fchatte aen gelde, of vier fchatte aen pande.

Item, foo mach onfe Dijck-grave mitten X. Heemrade tot alre tijdt als des noot wefen fal, vreefe fchouwen ende manninge daer in> fchieren.

Item, waert dat tot eenigher tijdt Walen xi. braecken in eenighen gheloofden Dijcke (des

B Godt

Sluiten