Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i

PUBLICATIE,

«lïnlro^S?^ Gedeputeerde Sta at en &mW^ Sil ^es Quarticrs van Nymegen

yjjW'tfB'^ÉÊr ^oen re weeten : 3È*=ji4Ë^ Dat de Magistraat der Stad Bommel* by derfelver Refolutie van den i7e May laatstleden hebben goedgevonden te accorderen aan de Monopolisten binnen gem: Stad, om met i° July aanftaande te mogen verkopen en uitmeeten de Gebrande Wynen en Gediftilleerdc Wateren met de Nymeegfche Kan of Maat, naar de prys by Haar Edele Mogende op die Maat gefixcert, en verder te fixeeren.

A Soo

I KON IN KLIJ KE BI BMOTH BÉK Verz. Plakkaten

a 100 m, U

Sluiten