Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vry heid Qe/ykh ei d Broederschap

NOTIFICATIE.

Burgers Ordinarii Gedeputeerden des ART IERS van Nymegen, doen te weeten:

Dat door de VOLKS - VERTEGENWOORDIGER 5 deses QUARTIERS.bydeselver Resolutie van denso deser loopenbe maand is verstaan, dat tot Atteften van ergaane Huwelyks Proclamatien op de plaats der intekening .gebruikt zal moeten worden een 'sQUARTlERS Klein Zegel van 4 ftuyvers , mitsgaders afzonderlyk een Zegel tot Atteften van de daar opgevolgde inzegeningof Solcmnisatien derHuwelyken :Zullende ingevalle de afkondiging mede op een andere plaats of plaatsen, dan die der wooningen van Bruidof Bruidegom, moer. gescheiden, op het te verzende Attest der proclamatien welgefteld worden Copia zonder gebruik van Zegel, maar tot het inkoomend Attest van deergame proclamatien op die plaats een

A derde

*tj& Na 12 J

Sluiten