Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t c , Fag. i.

e JIr.rs öiródtei rés &i «is aatfo^a : te rï3

FRTHEID, GELTKHEID,

oh nt oi^Dfr^jifft coioiJicuy tM ominoui

-os i^BMOEDER-SCBJP

IOTIFICATIR

^©w^^Ö^e Ordinarïs Gedeputeerden des ^mj^^S Quartiers van Nymegen,

Dat by 's Quartiers Refolutie van den 18 deezer loopende maand is goedgevonden, dat geene. Doop-Attesten zullen worden uitgegeeven, als gefchreven op 's Quartiers Klein Zegels van vier ftuiversj zullende op de Doop-Attesten voor onvermoogendenop de gewoone plaatze van het Zegel gefteld worden Pro Deo.

A • - En

alQ2 »» 13

Sluiten