is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1,6 T 0 2 W Y D I N G.

Wy gevoelen »s levens rampen:

ó! Gevoelen we ook zyn vreugd I Voor ons fiere een Heflyk lagchjen, 't Aangezigt der ftrengfte deugd. Als de vriendfchap al haar grootheid

U in vrouwlyke oogen toont, Schroom niet, dat gy 't vrouwlyk harte

Door diezelfde teêrheid hoont; Neen, dat vry uw boezem gloeije,

Liefde en vriendfchap heerfche er in; Ach! hy gloeije eens vol verrukking, Voor een waardige echtvriendin