Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. i

yryheid, Gelykheid, Broederfchap.

NOTIFICATE.

jjkf*'^ %0'Jèf**%St.e TWgpre feJivarii CeJeputetrden des Quartiers van Nymegen, doen te we-

o H] 33 (Ij g lutie van den 16 en 17 deezer loo*

* £ Pende Maand'met relatie tot 'sQuar-

*«Sfc»+&4^* tierS ImPost °P de Sebrande Wynen 2S^?|5^+?1E^?I5 en gedistilleerde Wateren, is goed*

gevonden en verftaan :

a° Dat geen Grosfiers en Tappers in één en hetzelfde huis dezelfde affaires zullen mogen verrigten, op eene boete van een honderd Goudgulden- —- En

2© Dat de Grosfiers en Slyters , die briefjes van uitflag ten Comptoire van Pachteren haaien . zullen verplicht eh gehouden zyn de fterke Dranken, die buiten dc Steden zullen vervoerd worden, te doen brengen aan de aangeweezen Huizen by de Poorren, daar dezelve moeten uitgaan, alwaar die fterke Dranken in prefentie Van de aldaar zig bevindende Geauctorifeerdens, met overgave der Billetten van Uitflag, daadelyk zullen moeten worden opgelaaden , en direct buiten de Steden vervoerd, aonder dat de Voerlieden, na oplading •A dier

q.102 6

Sluiten