Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE.

ÏSSTS^^ E Burgers Ordinaris Gedepu@fê^? teerden des Quartiers van NyWmW'^ mw MEGEN? doen te weeten, dat Wby's Quartiers Refolutien van ^HB3=nö:^^,^ den 8een ioedeezer loopende maand refpectivelyk is goedgevonden:

i°. Op gedaane propofitie hoe en op wat wyze, na expiratie van den tweeden termyn iri de geforceerde Negotiatie van Commisfarisfen tot den Ontfangst, den Eed zouden behooren te worden afgenoomen van mede aan het Placaat op de heffing van den goüe penn: te hebben voldaan, — de Leden der Gedeputeerden ter Financie, en wel ieder refpective in loco, te auctoriferen, om vair'Com-

A mis-

102 N 9

Sluiten