Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

het Quartier voor haar eygen confumptie mede neemen of koopen eenige CofFy, Thee of Chocolade, mits evenswei die quantiteit niet meerder zy , als een vierendeel pond Thee, een half pond Chocolade en een pond ongebrande CofFy. .

I X.

De Kooplieden, Factoirs en Winkeliers zullen niet vermogen eenige CofFy, Thee of Chocolade met minder quantiteit binnen dit Quartier uit de naaft gelegene Provinciën of Quartieren in te brengen, als met een gewigte van vyfen-twintig pond tefFens, op de verbeurte van die CofFy, Thee of Chocolade en vyftig guldens, voor die bevonden zal worden dit in minder quantiteit gedaan te hebben.

X.

< Zullende het niet te min aan particu- pmhUB liere

mits niti meerder zynde ah een vierendeel pond Tbee, een balf pond Chocolade, en een pond ongebrandeCoffy.

De Kooplieden mogen geen minder quantiteit van Coffy, Tbee of Chocolade inbrengen als van 25. pond.

Sluiten