Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

tïgen aan de algemene Nationale Vergaderinge-tot de voorfchr. Commisfie voor te dragen en bekend te maaken.

Ende op dat zulks tot een ieders kennis moge komen zal deze publicatie van de Prediklloelen van alle Gezindheden te Lande, in deze Provincie, mitsgaders Westerwoldingerland worden afgelezen, voorts eenige exemplaren aan de Collecteurs in ieder Carfpel te Lande, ten diende der Ingezetenen worden ter hand geftelt, en verders alomme door de geheele Provincie, mitsgaders Westerwoldingerland aangeflagen ter plaats daar men gewoon is zulks te doen.

Aldus gedaan in het Provincie Huis binnen Creniw gen, op Donderdag den 21 januari 1796.

ter Ordonnantie van de Reprefentanten voornt*

E; L E W E, Secre*.

Sluiten