Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 -)

Art. 6.

De Collonel en Chef zal, op voorftel van de* Lieutenant Generaal Dumonceau, door de Re-? prafentanten worden aangefteld, en met de nodige Aides en Adjudanten worden voorzien.

Art. 7.

De Vrywilligers zullen van de nodige wapens worden voorzien, en niet eerder, als in het geval dat dadelyk tot dienlt van het Land zullen worden gebruikt, insgelyks van een Uniforme kleding, beftaande in een hcmelschblaauw laken Rok, Kamifool en. Pantalon, met halve Stropkoufen , en een Hoed met een panache: zullende de Officieren hen zelfs van hare kleding, volgens de op te gevene modellen, moeten voorzien, en deswegens volgens eene bepaalde algemene taxatie fchadeloos worden gefteld.

Art. 8.

Ieder Bataillon zal bclhan uit 1 Lieutenant Collonel, 1 Adjudant Major, 1 Quartiermcester, 1 Chirurgynr 1 Adjudant Onderofficier, 8 Capitains, 8 eerfte Lieutenants, 8 tweede Licutenants, 8 Sergeant Majors, 16 Sergeanten, 8 Corporaal Fouriers, 3a Corporaals, 9Hoornblazers, waar van een tot Chef, en 320 Volontairen, te famen fterk 422 hoofden.

Art. 9.

Zy zullen worden betaalt volgens de hierna volgende Lyst: A4 De,

Sluiten