Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

gelegene Dorpen, met de weerbaare Manfchap derzelve plaatfen tc doen combineeren. Dat wyders UL. de nodige ordres zullen ftellen, om gemelde Manfchap van behoorlek Geweer te voorzien , de Officieren , en onder Officieren, met Pieken of Spontons, Hellebaarden, Degens en Echarpes, en de Gemeenen ieder provifioneel met een egale Snaphaan en Bajonet zoo als door den Lande aan de Militairen word gegeeven , met de Patroontas en fes Vuurfteenen , de Vermoogende ten hunnen eigene kosten, en de Onvermogende ten koften van den Lande, voor wel- • ke Onvermogende UL. bij provilie de nodige Snaphaanen met derzelver Bajonetten en zes Vuurfteenen , onder een behoorlvk Renverfaal, uit 'sLands Magazyn te Woerden of Oudewater , zullen mogen doen haaien, zullende de Patroontaffen binnen korten meede door UL. kunnen worde» bekoomen, en welke Geweeren vvy UL. beveelen, dat op een bequaame plaats ten meeften gemak der Ingezeetenen door UL. worden bewaart, en door UL. aan de vermogende worde verfogt meede hunne Geweeren aldaar ook te brengen, en yder derzelve Geweeren behoorlyk te teekenen, om zoo by de Exercitie, als by andere gelegentheedcn, beter en fpoediger by de hand te zyn.

En

Sluiten