Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ (>*) i

Extraéten uit het Regifler

der Refolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Weftvriesland, genoomen op

Den 14 Juny 17; 86.

DE Advocaat Fiscaal Luyken heeft aan hun Edele Mog. gerefereert dat &c. En heeft de Wel-Ed. Heer vander Does Heer van de Noordwykenaan hun Ed. Mog, kennis gegeven dat &c.

Waar op gedelibereert, en de Wel-Ed. Heer vander D^es Heer van de Noord wyken en den Advocaat Fiscaal Luyken voor derfelver gegeevcn communicatie en verrgte refpeélivelyk bedankt zynde,,is goedgevonden en verdaan, dat Éxtraél dee'er en van de Resolutie doof tvm Edele Mogende op den xi Ktbruaiy deefes. jaars genoomen aan het einde, deefergeinfereen ,ial tvor den gedrukt en dat daar van een feeker gétal h'.xemp.laaren lal worden, gefonden aan den Lieurenant. Generaal; Sandos tnet lalt om deielve opgeplakt te laatcn plaatfén. in alle de Hoofd-, mindere en Quartier..-Wagien vanfs dit Guarnifoen, ten einde de inhoud van deeie Refolutien altoos in geheuge mooge blyven en dat conform, aan de intentie van deielve door alle en in het byfonder: 3e. gemelde Quartier-Wagten, alle buiten gewoone Vergaderingen van Menfehen in derfelver eerfte begin-felen weiden teegen gegaan en belet, en die reeds plaats, VUI. 'DEEL. A, mog-

Ordre ■ voor de Militaire Wagten in 's llage, tot ba weeren van aly\t tiltrou- ■ Kwekten . Vi desjr-t Lres..

ö

z

O tH

ö

Sluiten