Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Èxtraót uit de Re*-

folutien van de Heeren Staaten van Holland en Weftvriesland, in hun* Edele Groot Mog. Vergadering genoomen op

'Dïngsdag den 19 September 1786.

TfVE Heer Penfionaris van Zeebergh heeft ter Ver-' JL^ gadering gerapporteerd, dat de Heeren, Gecommitteerd by hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 16 deefer maand j geëxamineerd hadden een Miffi.' ve van den Generaal Major van RylTel, gefchreeven te Woerden den dag te vooren, daar by kennis geevende, dat z>ig aldaar in arreft had begeeven een Deferteur van het eerfle Bataillon van het Regiment van den Generaal Major Pallardy, niets anders tot-fijn latfe hebbende, dan het fait van Defertie, waar-over tegen hem volgens' de ICrvgs-Articulen foude geprocedeerd worden, en de Sententie opgemaakt,; verfoekende te wórden-geïnformeerd/ aan wien die Sententie ter approbatie fal moeten worden gefonden; en verder foliiciteerende, vermits aldaar en in vetfcheide andere Plaatfen, thans onder fijn Commando, fig geen Auditeur Militair bevond, dat hy mogr worden geauthorifeerd, daar toe de nodige Perfoonen te benoemen, en derfelver Naamen en Woonplaatfen aanr hun Ed. Groot Mog. op te geeven,tcn einde defelven door eene Commiffie van hun üdele Groot Mog. daar meede mogfen worden begunltigdi VUl, T>EEU A » Eas*

I a m 69

Sluiten