Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(o

Extraéfc uit het Regi-

fter der Refoluticn van de Ed. Mog. Heeren Gecom mitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Weflvriesland, genomen op Ben ij September 1787.

QP^ het geproponeerde van de Heeren haar Edele Mogende Coromiilariiïen tot de Magazynen, Militaire iaaken,en Departementen van de groote en kleine Fortificatiën.

IS na deliberatie goedgevonden en verdaan, den Contrarolleur Generaal van de Hollandfche Fortificatiën de Bock by deefen te authoriieeren en gelallen om met .ajiiitentte van de Capitainen Ingenieurs Dalhof en Tierens, met en beneevens den Infpetfeur van 'sLands Magazynen Paravicini de Capelli,' en den Commandeur der Magazynen Moofer, alle het grof Gefchur

het KnlT lTnitie van1°"ll°g' *er en beneevens' het Kanon , Infanterie, pulver, Uitenfiles, het welke hg thans ,n de Prontiervdïingen op de Capitaale Walen, Buitewerken, nieuw aangelegde, ofte deefer geleegenthe.d, geoccupeerde P<* ten bevind en eeolaatft - geweeil, foo fpoedig mogehk te doen'."offS n

IlaX" eD ■ dC nM"gd«ge Arfenaalen en Bergpaatlen, om alsdan aan de reipetfive Commiefen der Magazynen over te geeven, en onder hunne bevvaaring en verandwoordmge te worden gefield; daar onder effens begreepen zynde, het terug neemen dier Veid-

"m^^Il0ebeh00ren 3an ond^^ene ^

I koninklijke bioliot! IEEkI gef"

\ / r-M _ l i _ , 1

q.140 No. 82

ürdre

tot bet u>tj> heeft en van bet Kauw,

ttcn en •verdere 6oederen

pi taaie Wellen in de üepar» tementen nnn de gto-iten ex kleine fortifica* tien, en traujport na de Ma. gazonen.

Sluiten