Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit het Re-

gifter der Refolutien van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Stapten van Holland en \veftvriesland, genoomen op

Den 4 November 1788.

f~\P'het geproponeerde van de Heeren hunEd.Mog \JT ComroijTaniren, zo rot de Militaire zaaken, «!s van sLandsMagazynen; Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verfiaan, de Coromiien van de Ma^azynen in de Departementen van de groote en kleine 1/ortificatien, by deze te authorifeeren en gelaltcn, om, bchalven de 'sLands Turf en Kaartten , dewelke tot eigen gebruik in eenige Plaatfen, volgens hun Kd.Mog. Refolutie van den 2.6 July 1758, aan de Gouverneur! Commandeurs, en-Majprs werd uigegeven, daar en boven m de trontier Veilingen en Plaatfen dezer Provincie, als tfeeriruyde^ Heusden, Woudrichem, Gonnchem, Klundert, Goedereede en Oodorp, Schoonhoven, Nieuupoort Oudewater, Woerden, Kaarden, Muyien en Weiep, fey^bfeniie van den Gouverneur Commandeur, of den Major, of wanneer de Jaatftae! melde zig jonger in rang als den oudrte Officier'tin het Guarmfoen bevond, en dus de Veftinge of PJaats door den eerften in rang zig bevindende Officier werd' gea^mandem; e*cepi de cómmandêerende Officieren ylU DEEL. a jH

Sluiten