Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4)

Edele Mog. vorige Refolutien jaarlyks een bepaalt getal Turf en Kaarffen is toegelegt, op poene dat dezelven in hunne reekeningen niet zullen worden gevalideert, maar ten hunnen laften uitgetrokken werden.

6.

En zullen de Commifen, zoo veel mogelyk is, en de fituatie van de Turfmagazynen toelaat, de Turf enKaarsfen, volgens Articul 2, voor de Hospitaalen, of Ziekenkamers gedeftineert, leparaat moeten houden, om daar van telkens, op requifitie en Recepis van den commandeerenden Officier, zoo veel Turf en KaarfTen uit tegeeven, als tot den dienft der Zieken nodig zal zyn, niettemin zorg dragende dat de jaarlykfche uitgave de bepaalde quantiteit niet furmonteert.

Aldus gearrefteert den 15 Juny 1792.

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden.

Sluiten