Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p L A N

VAN EEN

NEGOTIATIE

OP ORDINAIRE

OBLIGATIE N.

Gearreflccrd den 17 January 1793. Gecommitteerde Raaden Ê^S^S

tee„ de Si NEGOTIAllE, op deeze Conditiën.

• ,w„ Mppotiatie welke verkiezen geheel en al in contante Penningen Dat aan de Deelneetners m deeze NeKOuaue we k * en ^ eenjg<

te furneeren zal betaald worden een Iflt'f + £ e uiafting op de Intrtft nu reeds zynkoning yan icolje «» ."deï, "aafvL nu en voor\hUi expteffelyk aflhanae

£ *£,."ÏS vSftlig^ mentie zal worden ^

. j oMio.riHn jrenoeeen en seleegea'ieid te geeven de waarOm aan de Houders der "avolgeude ^\*f g, denzoen vergund zv»,

de hunner pW««ien en to^fc der lm eje *B *t . Negotiatie ook met dezelve Qbl^atjea gelyk vergund wo,* by W t, k£nDtn fourneer en, zu.lende *an de

toor twee rWeJecl. n , en derdeJf. ' EtT-lt-n fourneeren worden gegeeven Ol>l tutten

r?^a:ïï;« Sy^s: ™ £& ^ * t^M* ««

Sluiten