Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extrad uit de Re-

folutien van de Heeren Staaten van Holland ende WeftVrieslandc, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genomen op

Saturdag den 23 February 1788.

BY refumtie gedelibereert zynde op het advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden van den 7 Dec. ber laatilleeden, en den 12 daar aan ter Vergadering ingekomen, hebbende, tot voldoening aan hun Ed, Groot Mog. Appointement van den 30 November te vo ren, geëxamineert de RequeÜe van J. J. Sandos, Colonel by, en thans Commandeerende het eerüe Battaiüon van het Regiment van den Lt. Generaal Onderwater, in Guarnizoen te Wageningen, ten einde hun Ed. Gr. Mogende aan zyn voorfz Battaillon mede geliefden toe te leggen het douceur van twaalf üuyvers per Man op gelyke wys als Troupes ter repartitie deezer Provincie itaande, en tot het Cordon hebbende behoord,, genoten hebben, en nog genieten.

Als meede op de Misfive van C. van Wartenrleberu gefchreeven te 'sBofch den 30 der voorleede maand, en daags daar aan by Copie aan de Leden gegeeven, dat hy voortellende, dat het eedteBattaillonOrangeNaiFau, door hem gecommandeert, zo lang het in de Provincie van Utrecht was geweeft, van dezelve twaalf üuyvers tot weekelykfche gratificatie had genooten, welke yill 'DEEL, A toe-

y. m

LU

m j]

LU O-

□ g

z

z O

<5 z

Rejolutie nopens een fotelaasvoor de Militie »p deeze repan itie

Sluiten